นวัตกรรมนาโนซิลเวอร์ อีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ

 

     

                อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกได้ถึง 250,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมามีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในบ้านเราสูงมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งทอต้องเสียดุลการค้า การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งทอให้มีสมบัติพิเศษจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

                สิ่งทอที่เราสวมใส่นับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับเชื้อจุลินทรีย์นานาชนิดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสภาวะที่เหมาะสมทั้งในด้านอุณหภูมิ ความชื้น และแหล่งอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหากลิ่นอับชื้น จุดด่างดำบนเส้นใย และอาจนำมาซึ่งเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้น และพัฒนาสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ออกมาเป็นจำนวนมาก หนึ่งในจำนวนของสารที่มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก็คือ โลหะเงิน

                หลายคนคงไม่ทราบว่า นับแต่ครั้งโบราณกาลมาแล้วที่มนุษย์นำโลหะเงินมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เช่น การใช้เหรียญเงินในการเก็บรักษาน้ำให้สะอาด หรือการใช้ภาชนะเครื่องใช้ที่ทำจากโลหะเงินด้วยวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกายังพบว่า เด็กที่ใช้ช้อนเงินในการรับประทานอาหาร จะมีสุขภาพดีกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยใช้ช้อนที่ทำจากโลหะชนิดอื่น จากรายงานการวิจัยยังพบอีกว่า ฤทธิ์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ของโลหะเงินนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของสัตว์ชั้นสูง

                ด้วยประสิทธิภาพของโลหะเงินดังกล่าว จึงทำให้นักวิจัยของสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยเทคนิคที่ง่าย และสามารถทำได้รวดเร็วภายในขั้นตอนเดียวโดยการสร้างอนุภาคเงินที่มีขนาดเล็กระดับนาโนที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นใยสิ่งทอและมีความคงทนต่อการซัก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เส้นใยชนิดต่างๆ ได้แก่ ฝ้าย ไหม ไนล่อน อะครีลิค เมื่อผ่านการตกแต่งด้วยอนุภาคเงิน และผ่านการซักที่เทียบกับการซักด้วยมือ 20 ครั้งแล้ว สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ E.Coli และ Staphylococcus aureus ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

                ปัจจุบัน นวัตกรรมดังกล่าวมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมแล้ว โดยสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ ร่วมกับสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ และสำนักงานพัฒนานวัตกรรมแห่งชาติ กำลังต้องการบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมที่สนใจในการลงทุนหรือร่วมทุนในนวัตกรรมดังกล่าว หากบริษัทใดสนใจสามารถติดต่อกลับมาได้ที่สถาบันทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาฯ โทรศัพท์ 0 2218 2895-6 ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมนาโนซิลเวอร์ จากผลงานวิจัยที่ไม่ต้องขึ้นหิ้งอีกต่อไป

 

เรียบเรียงจาก

กลับไปหน้าแสดงรายการ