มารู้จักกับโฟมพอลิสไตรีนกันดีกว่า (ตอนที่ 2)

สรินทร ลิ่มปนาท

 

    ความเดิมจากตอนที่แล้วกล่าวถึงโฟมพอลิสไตรีนว่ามี 2 ชนิด คือ อีพีเอสโฟม และพีเอสพีโฟม และได้ทำความรู้จักกับโฟมชนิดอีพีเอสไปแล้ว ดังนั้นในตอนนี้จะพูดถึงรายละเอียดของพีเอสพีโฟม 

    โฟมพอลิสไตรีนชนิดพีเอสพี แตกต่างจากชนิดอีพีเอสที่ขั้นตอนในกระบวนการผลิตและชนิดของสารช่วยขยายตัว โฟมพีเอสพีนี้ จะใช้เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน ที่มีขายทั่วไปในตลาดเป็นวัตถุดิบ ผ่านเข้าเครื่องอัดชนิดสกรู (screw extrusion) เม็ดพอลิสไตรีนนี้จะถูกให้ความร้อนผ่านสกรูจนหลอมเหลว และถูกขับเคลื่อนออกมาบริเวณปลายของสกรู พลาสติกที่หลอมเหลวนี้จะถูกฉีดด้วยแก๊สบิวเทนหรือแก๊สหุงต้ม เข้าทำปฏิกิริยาขณะหลอมเหลว ช่วยให้เกิดการขยายตัว ทำให้ พอลิสไตรีนเกิดการขยายตัวถึง 20 เท่า จากนั้นโฟมพีเอสนี้จะถูกฉีดออกมาเป็นแผ่น เข้าเครื่องม้วนกระดาษแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นม้วน จึงเรียกผลิตภัณฑ์โฟมพีเอสนี้ว่า พีเอสพีโฟม (polystylene paper)     

    โฟมพีเอสพีนี้จะถูกนำไปขึ้นรูปเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการโดยการให้ความร้อน จนเกิดการอ่อนตัวและอัดขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากพีเอสพีโฟม ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปได้แก่ กล่องหรือถาดโฟมบรรจุอาหาร พีเอสพีโฟมเริ่มมีการผลิตเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ CFC’s เป็นสารเติมแต่งช่วยให้เนื้อของพอลิสไตรีนเกิดการขยายตัว แต่สารซีเอฟซีนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ทำให้ผู้ผลิตพีเอสพีโฟมต้องปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตใหม่ โดยหันมาใช้แก๊สโพรเพน บิวเทน เป็นสารช่วยให้เกิดการขยายตัวแทนสารซีเอฟซี ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเริ่มมีการผลิตพีเอสพีโฟมประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์หลักที่ทำการผลิตคือ ถาดหรือกล่องใส่อาหาร ในปัจจุบันมีผู้ผลิตรวม 10 ราย มีกำลังการผลิตประมาณ 1,300-1,500 ตันต่อเดือน และคาดว่าจะมีการผลิตสูงมากขึ้นตามลักษณะการบริโภคของประชากร

 

เอกสารอ้างอิง

  • Thai EPS Recycling Group, Asian Manufacturers of Expanded Polystyrene, 14th Board of Directors Meeting, 28th – 30th Nov. 2001, Bangkok 2001

กลับไปหน้าแสดงรายการ